Mestverwaarding.nl

Centraal aanspreekpunt

Kennis delen en actief informeren op het gebied van mest.

Case 7 Website Mestverwaarding.nl

Case omschrijving

Klik hier om de website van het Nederlands Centrum Mestverwaarding te bezoeken

“Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.”

De website

De website moet fungeren als hét centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland. Jan Roefs (directeur NCM Nederland) heeft een duidelijke opdracht gekregen van het ministerie. Belangrijk onderdeel van deze opdracht was een website te maken welke als centrale informatievoorziening zou moeten dienen voor vrijwel elke doelgroep.

We hebben hier in Laravel een website ontwikkeld met een backend. In deze website kunnen via de backend documenten, artikelen, onderzoeken etc. worden beheerd. Daarnaast worden er dagelijks automatisch via een RSS feed nieuwsberichten ingelezen. Via slimme code worden hier automatisch zoektermen aan toegevoegd.

Gebruikte technieken

  • Laravel
  • MySQL
  • Nieuwsbriefmodule

Bent u geboeid door deze case, heeft u vragen of wenst u meer informatie over deze applicatie en alle andere maatwerkapplicaties die wij hebben ontwikkeld? Neemt u dan contact op.

Delen op Social Media