website keurmest.nl

Keurmest.nl

Online ondertekenen

Deelnemers aan KeurMest Werken Samen aan een Eerlijke Keten.

Case 6 Online ondertekenen en deelname KeurMest.nl

Case omschrijving

Klik hier om de website van Keurmest.nl te bezoeken

“Onze samenleving rekent op gezonde voeding, geproduceerd op een duurzame manier waarbij rekening wordt gehouden met mens, dier en omgeving. Belangrijk onderdeel daarbij is het zorgvuldig omgaan met mest. Als sector streven we naar een transparante mestketen waar alle schakels van veehouder en mesttransporteur tot akkerbouwer en mestverwerker hun verantwoordelijkheid nemen en werken aan een positief imago. Wij werken aan een eerlijke mestketen!”

Om zichtbaar te maken wie zich aan de regels willen houden, wordt een gedragscode ingevoerd voor alle ondernemers binnen de mestketen. Voor ondernemers zonder keurmerk kan dit betekenen dat het moeilijker wordt een financiering te krijgen of hun mest te laten vervoeren. Dit is de kern van een plan van aanpak van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO Nederland), de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), CUMELA, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Rabobank. Het plan van aanpak is opgesteld op uitdrukkelijk verzoek van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met als doel het tegengaan van mestfraude en het realiseren van een cultuurverandering binnen de sector. In de brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd spreekt de minister van een goede eerste stap.

(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/12/20/plan-van-aanpak-tegengaan-mestfraude-goede-eerste-stap)

De applicatie

Opgezet in Laravel stonden we wel een beetje voor een uitdaging. Ondernemers moeten kunnen inloggen middels hun eHerkenningsmiddel. eHerkenning is overeenkomstig met DigiD maar dan uitsluitend voor het bedrijfsleven. Met een eHerkenningsmiddel kun je als bedrijf jezelf identificeren bij diverse overheidsinstanties, nuts bedrijven etc. Aan deze login wordt dan je gebruikersprofiel gekoppeld. De techniek wordt ook wel Single Sign On (SSO) genoemd waarbij het doel is met 1 inlogmethode kunnen aanmelden bij diverse websites en applicaties.

Alle bezoekers van de website (ingelogd maar ook niet ingelogd) kunnen via de website bedrijven zoeken die als deelnemer van KeurMest.nl de gedragscode hebben ondertekend. Hiermee wil de sector een imago e uitdragen dat vertrouwen wekt en professionaliteit uitstraalt.

Om in te kunnen loggen met eHerkenning moet er via SAML 2.0 worden aangesloten op een koppelvlak van een zogenaamde eHerkenningsmakelaar. Deze partij verzorgt als het ware een tussenstation tussen de website en de Ketenmachtiging. Best een hele mond vol, helemaal als je uiteindelijk ziet dat de knop “Inloggen” vrij simpel lijkt. Zodra je op inloggen klikt, wordt er op de achtergrond van de website een proces gestart dat los van de webbrowser via een beveiligde verbinding de communicatie met de eHerkenningsmakelaar opzet. De bezoeker wordt dan omgeleid naar een scherm waarbij deze de gewenste inlogmethode kan kiezen om in te loggen. Dit kan zijn via n bijvoorbeeld Z Login, Quovadis, Connectis, CreAim | Reconi of KPN. Na het inloggen wordt de bezoeker weer terug geleid naar de website. Op de achtergrond is er via de beveiligde communicatie informatie uitgewisseld. Met deze informatie is het mogelijk om bij de Kamer van Koophandel de juiste bedrijfsgegevens op te halen via de API van de Kamer van Koophandel.

Zodra de bezoeker is geregistreerd komt deze in een beveiligd gedeelte van de website terecht. Noem het maar de profielpagina. De bezoeker heeft daar een aantal mogelijkheden waaronder:

 • De gedragscode digitaal ondertekenen
 • De factuur in PDF formaat downloaden
 • De betaling te verrichten via iDeal met de PSP (PaymentServiceProvider) Mollie
 • Te zoeken door geregistreerde bedrijven

Gebruikte technieken

 • Laravel
 • MySQL
 • SAML 2.0
 • Koppelvlak eHerkenning 1.9 via Digidentity BV
 • KvK API
 • iDeal koppeling Mollie
 • XML Export naar Exact Globe next

Bent u geboeid door deze case, heeft u vragen of wenst u meer informatie over deze applicatie en alle andere maatwerkapplicaties die wij hebben ontwikkeld? Neemt u dan contact op.

Delen op Social Media